Presentació del Catalonia SpacePort, port espacial per a missions de vol suborbitals a l’Aeroport de Lleida-Alguaire

Acte de presentació d'aquesta iniciativa a l'Aeroport d'Alguaire el 18.12.2020

 

Nota de premsa oficial:

Catalunya tindrà un SpacePort i el segon centre de proves de propulsió per a coets-llançadora d'Europa

Presentació Catalonia SpacePort a Alguaire


  • El conseller Jordi Puigneró ho ha anunciat avui durant la visita a les instal·lacions de l’Aeroport de Lleida-Alguaire, que acolliran una completa àrea de desenvolupament empresarial vinculada a l’espai
  • El projecte s’inscriu en l’Estratègia NewSpace aprovada pel Govern el passat mes d’octubre per impulsar un nou sector econòmic en l’àmbit de la denominada “nova economia de l’espai”
  • El projecte està alineat amb la voluntat del Departament de Territori i Sostenibilitat de desenvolupar l’Aeroport de Lleida-Alguaire com a plataforma industrial i tecnològica
  • Promogut pel Departament de Polítiques Digitals, el projecte té un pressupost de 26 M€ per al període 2021-2025, que es finançaran amb els fons europeus NextGenerationEU
  • Es preveu que l’impacte econòmic d’aquesta nova àrea científico-empresarial serà de més de 600 M€ i que generarà 350 nous llocs de treball
  • El desenvolupament de l’activitat aeroespacial serà possible gràcies a l’acord de col·laboració entre Aeroports Públics de Catalunya  i l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)

L’Aeroport de Lleida-Alguaire acollirà un port espacial dedicat a missions de vol suborbital (SpacePort), a més d’un centre de proves de propulsió per a coets-llançadora i un parc empresarial i un centre educatiu per a empreses tecnològiques vinculades amb l´espai. Així ho ha anunciat avui el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, durant la visita que ha fet a les instal·lacions de l’aeroport lleidatà, on estarà ubicada aquesta nova àrea de desenvolupament empresarial de caire cientificotècnic vinculada a la nova economia de l’espai, promoguda pel Govern en el marc de l’Estratègia NewSpace de Catalunya.

El nou centre de desenvolupament de la indústria aeroespacial permetrà el llançament de payloads (càrrega útil transportada per una nau espacial) experimentals i l'ús de plataformes amb capacitat de vol orbital i altres activitats comercials del sector. Malgrat que a Europa s’han anunciat diverses iniciatives en aquest sentit, Alguaire pretén esdevenir la primera infraestructura regularment operativa d’aquest tipus. El projecte està alineat  amb la voluntat del Departament de Territori i Sostenibilitat de desenvolupar l’Aeroport de Lleida-Alguaire com a plataforma industrial i tecnològica.

Pel que fa al centre de proves de propulsió per a coets-llançadora, el d’Alguaire serà el segon a Europa amb la capacitat necessària per provar els motors de coet de major eficiència i utilitzant combustibles menys contaminants com ara el metà líquid. Actualment, només existeix una instal·lació amb aquestes prestacions i característiques: la situada a Lampoldlhausen, propietat del Centre Aeroespacial Alemany (agència espacial alemanya).

Europa està vivint els darrers any un auge de projectes i iniciatives vinculades al mercat dels nanosatèl·lits. Necessiten, tots ells, zones de proves a escala per validar els llançadors, ja sigui amb proves de motors o de vols a relativa baixa alçada.

Actualment, Europa compta amb pocs entorns o espais adients per fer aquest tipus de proves. Els que hi ha, estan completament saturats i amb llistes d’espera de més d'un any per poder-los utilitzar. Per tant, disposar d’un SpacePort a Alguaire suposa una oportunitat de país per posicionar Catalunya en aquest mercat emergent, desenvolupant nova indústria, atraient talent i generant llocs de feina.

Es preveu que l’impacte econòmic d’aquesta nova àrea científico-empresarial serà de més de 600 M€ i que generarà 350 nous llocs de treball.

Parc empresarial i centre de formació lligats a l’espai

El projecte Catalonia SpacePort inclou la creació d’un parc empresarial per allotjar empreses vinculades al món de l’espai que puguin tenir interès en les activitats desenvolupades a l’aeroport, i d’un centre de formació dedicat a les activitats aeroespacials i matèries del coneixement vinculades a l’espai, per generar i retenir talent a la zona.

El desenvolupament d'una àrea d'aquestes característiques a Alguaire respon a la intenció de crear a Catalunya un pol d'atracció per a activitats de molt alt valor afegit vinculades al sector aeroespacial. Així es dona resposta a un dels eixos d’actuació de l’Estratègia NewSpace, vinculat al desenvolupament de les infraestructures necessàries per a la validació i l’assaig de noves tecnologies, i, per tant, a disposar d’un entorn capacitat per a l’atracció de projectes, d’origen públic o privat, i d’empreses d’aquest sector.

El desenvolupament de l’activitat aeroespacial a l’Aeroport de Lleida-Alguaire serà possible gràcies a l’acord de col·laboració entre Aeroports Públics de Catalunya i l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), entitat que col·laborarà en la creació de la nova Agència Espacial de Catalunya.

El projecte té un pressupost global de 26 milions d’euros per al període 2021-2025 i és un dels prioritzats pel Departament de Polítiques Digitals per ser finançat amb els fons europeus NextGenerationEU. Els imports associats a cada àmbit són: port espacial,10 M€; centre de proves de propulsió,10 M€, i parc empresarial i centre educatiu, 6 M€.

Lleida-Alguaire: plataforma industrial i tecnològica del sector aeroespacial

El projecte anunciat avui s’emmarca en la reorientació estratègica de l’Aeroport de Lleida-Alguaire, impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, amb l’objectiu d’esdevenir una plataforma de referència en els sectors de l’aeronàutica i de l’espai.

L’Aeroport de Lleida-Alguaire ja disposa en l’actualitat d’una plataforma habilitada de proves per a la indústria, havent acollit activitat de prova de motors per part de Cosmic Research, vinculada amb la UPC, així com espais per tal que empreses del sector es puguin instal·lar a desenvolupar els seus projectes.

Fruït d’aquesta estratègia és l’empresa Asgard Space, dedicada a la monitorització i seguiment de satèl·lits, que ha escollit l’Aeroport de Lleida-Alguaire per basar la seva activitat.

Sobre l’Estratègia NewSpace

Impulsada pel Departament de Polítiques Digitals, el Govern va aprovar el passat 27 d’octubre l’Estratègia NewSpace, dissenyada perquè Catalunya pugui consolidar i maximitzar el seu lideratge en el camp dels nanosatèl·lits. Es calcula que el desenvolupament d’aquesta nova economia d’alt valor afegit generarà 1.200 nous llocs de feina i una facturació de 280 milions d’euros fins al 2025.