Activitat NEWSPACE amb el Parc Científic i Tecnològic de Tenerife