Presentant P.E.R.A. al programa Connecticat de la Xarxa