WIA-E Barcelona llança un nou programa de mentoring

Presentació del programa on es detalla com pots participar 

WIA-E Barcelona llança un nou programa de mentoring en el qual es crearan sinergies entre professionals del sector aeroespacial i les noves generacions i ens agradaria comptar amb tu!

 

A les persones que hi participin com a mentee, els permetrà acostar-se al sector aeroespacial i conèixer millor les oportunitats laborals.  A més, aquestes trobades els permetrán créixer en l'autoconfiança i l'apoderament.

 

Per a les persones que hi participin com a mentors, és l'oportunitat perfecta per ajudar joves a descobrir la diversitat del sector aeroespacial i créixer personalment participant en una activitat que uneix generacions.  

 

El programa de mentoring inclou tres tipus d'activitats, que s'ha dissenyat per poder adaptar-se de la millor manera possible:  

 

CICLE DE CONFERÈNCIES: Aquesta ruta està pensada per acompanyar els joves al final de l'etapa de Batxillerat, Graus/ Màster universitari i graus de formació professional mitjans/superiors, ampliant-los el coneixement en relació amb les professions aeroespacials i podent apropar-los al marc laboral.  

 

D'aquesta manera, professionals del món aeroespacial podran guiar i aconsellar les persones mentees en aquest aspecte, treballant sobre diversos temes i àmbits, ampliant-ne el coneixement.  

 

De moment hi ha previstos 4 temes diversos que són:  

·Dimarts 25 de gener del 2022: Tema 1: Sector aeroespacial com a sortida professional. Per què? 
·Dimarts 22 de març de 2022: Tema 2: Diversitat de professions al sector aeroespacial  
·Maig 2022: Tema 3: Diferents camins per arribar al sector: Què estudiar? Com preparar-se?  
·Juny 2022: Tema 4: Competències necessàries?, Beques?, Experiències a l'estranger?, Màster?        

 

ACOMPANYAMENT AMB TREBALLS DE BATXILLERAT: Aquesta opció està pensada per acompanyar els joves al final de l'etapa de Batxillerat, donant-los suport per a la realització dels seus Treballs de Recerca o altres.  

 

D'aquesta manera, un professional del món de l'aeronàutica podrà guiar i aconsellar el mentee durant la realització del seu projecte, donant-li idees sobre de quins temes poden ser interessants o donant-li suport i aportant-li coneixements en la realització del tema ja escollit. 

 

XERRADES PUNTUALS:  Xerrades que WIA-E Barcelona organitzarà segons demanda del centres. El públic objectiu és divers: ESO, Batxillerat, Universitats, Cicles formatius. Se cercarà a les persones mentores idònies en funció de la xerrada a realitzar.  

 

Pregunta’ns qualsevol dubte a barcelona@wia-europe.org.

 

Formulari inscripció com a mentor/ponent o mentee: https://bit.ly/3cDWeIe