La P.E.R.A. Ground Station ja figura a la BBDD de SatNOGS amb el número 2517

 Encara que Offline mentres s'acaba de montar, la P.E.R.A. Ground Station ja figura a la BBDD de SatNOGS amb el número 2517, i ja es poden veure les posibles observacions que es podran demanar en un futur proper.