Progrés en els treballs de la P.E.R.A. Ground Station

Els membres de PERA, mentors i alumnes col·laboradors segueixen treballant en el projecte de Ground Station durant aquest gener del 2022, amb vistes a una posada en marxa durant el febrer, amb el permís del Covid i disponibilitats vàries.


Amb el suport de la Generalitat de Catalunya

- Software de control de l'estació
Els enginyers de software estan treballant per a la implantació del programari amb els diferents soports de computació que portarà l'estació, com son un PC, una Raspberry Pi, un dongle SDR i un Arduino.

Reunions en teletreball donat el punt de la pandèmia


A l'hora treballen en l'enllaç amb la nostra plataforma de visualització Liquid Galaxy, a on d'una forma immersiva i panoràmica es podran visualitzar en temps real les órbites dels satel.lits i altres dades que es poguin obtenir dels mateixos, com imatges, dades IoT, etc


- Models de rotor SatNOGS
Els enginyers mecànics estan creant dues versions del rotor SatNOGS.

Una primera que segueix les instruccions de la xarxa respecte al rotor d'antenes, en la seva versió 3.1 i que ja té les seves peces impreses i està en procés de construcció:
I una variació que estem fent sobre les mateixes amb l'utilització dels motors de corrent contínua que cedeix la firma DOGA, i que hem donat per nom:

i que a l'hora hem cambiat l'ús principal, i es que en comptes de ser un rotor preparat per estar en exteriors, serà un rotor equipat amb un sistema de projecció làser que permetrà fer presentacions interactives i en temps real del pas dels satel.lits dins d'una sala coberta, com un aula u altre. Amb aixó es cercarà fer una presentació visual pels estudiants de com pasaen els satel.lits, i la seva velocitat, per l'ubicació on estigui el Steam Rotator.

Motors de CC Doga


- El.laboració de continguts educatius:
Es desenvoluparan diferents videos i documents per a que estiguin disponibles per al seu ús en altres centres. 

Representacions audiovisuals i físiques de l'estació.Es treballa també en la creació de models a escala impressos en 3d per explicar les parts i funcionament de les mateixes.

- Difussió del projecte: s'estan preparant diferents presentacions en esdeveniments propers del projecte Ground Station, incloent-hi el dia Internacional de la Dona, IWD 2022, a on les noies participants i altres membres de PERA explicaran el projecte, així com a altres esdeveniments específics o un taller de creació d'antenes i decodificació de senyals.- Presentació del projecte a les beques de Google. S'està treballant en la presentació del projecte al programa de beques Google Summer of Code 2022, a on en cas de sortir es treballarien més ampliament aspectes de visualització sobre la nostra plataforma Liquid Galaxy.El projecte que s'està elaborant permetría la visualització interactiva d'una gran quantitat de dades de la xarxa SatNOGS, a on s'integrarà la P.E.R.A. Ground Station.